اطلاعات درباره ما

برای سوالات خود با ما تماس بگیرید

  اطلاعات و سوالات

  سوالات متداول

  در هنگام ثبت سفارش و تایید نهایی می توانید گزینه ی پرداخت در محل را انتخاب کنید و پس از رویت کالا و بررسی آن مبلغ سفارش خود را به تحویل دهنده ی کالا پرداخت کنید. 

  در صورتی که کالا با سفارش شما مغایرت داشته باشد این امکان وجود دارد.  

  در صورت نقص کالا و هرگونه عیب پس از یررسی کارشناسان ما و تایید آن ها کالا تعویض می گردد. 

  در صورتی که در مراحل ثبت سفارش به مشکلی برخورد کردید همکاران ما در تیم فروش آماده ی ارائه ی مشاوره ی شما در روند خرید می باشند.